Interactieve Evangelisatie-stijlen-test


Hieronder staan 36 uitspraken. Om te bepalen in welke mate ze voor jou gelden, gebruik je de volgende schaal: 3 – helemaal; 2 – iets; 1 – erg weinig; 0 – helemaal niet.
Opdracht: loop bij de 36 uitspraken langs en vermeld de punten in onderstaand staatje.

1. In gesprekken ga ik recht op mijn doel af, zonder inleiding, zonder om de hete brij heen te draaien.
2. Ik vind het moeilijk om de deur van boekwinkels of bibliotheken achter me dicht te trekken zonder een stapel boeken over actuele maatschappelijke kwesties mee te nemen.
3. Ik vertel vaak over mijn persoonlijke ervaringen om mijn standpunten duidelijk te maken.
4. Ik ben een gezelschapsmens die veel waarde hecht aan vriendschap.
5. Ik betrek graag andere mensen bij mijn activiteiten.
6. Ik zie nood in het leven van mensen die anderen niet zien.
7. Ik durf iemand onder druk te zetten, als dat nodig is.
8. Ik ben analytisch aangelegd.
9. Ik kruip vaak in de huid van anderen en zeg dan bijvoorbeeld: ‘Ik dacht er vroeger ook zo over’ of ‘Zo voelde ik dat toen en toen ook aan’.
10. Anderen zeggen dat ik gemakkelijk nieuwe vriendschappen aanga.
11. Eerlijk gezegd heb ik liever dat iemand anders met betere ‘papieren’ dan ikzelf het christelijke geloof aan mijn vrienden uitlegt.
12. Het geeft me veel voldoening anderen te helpen, het liefst onopvallend.
13. Ik vind het niet moeilijk mijn vrienden met de waarheid te confronteren, zelfs als daardoor de relaties bekoelen.
14. Van nature richt ik me in gesprekken op de punten die iemands geestelijke ontwikkeling tegenhouden.
15. Wanneer ik mensen vertel hoe ik tot geloof ben gekomen, dan merk ik dat ze belangstellend luisteren.
16. Ik verdiep me liever in levensvragen dan in abstracte theologische kwesties.
17. Wanneer ik zou weten dat mijn vrienden graag een evangelisatiedienst van goede kwaliteit zouden willen meemaken, zou ik alles op alles zetten op hen er te krijgen.
18. Ik toon mijn liefde liever door mijn daden dan door mijn woorden.
19. Ik geloof dat echte liefde vaak inhoudt dat je iemand de waarheid zegt, zelfs als dat pijn doet.
20. Ik houd van discussies en debatten over moeilijke onderwerpen.
21. Zo nu en dan bespreek ik mijn fouten en misstappen met anderen, zodat ze eerder de oplossingen zien die ik heb ontdekt.
22. Ik praat liever met mensen over hun leven, voordat ik me gedetailleerd verdiep in hun opvattingen.
23. Ik zet data van Kom-In diensten en andere evangelisatie-activiteiten in mijn agenda, om daar mensen mee naar toe te nemen.
24. Ik heb ontdekt dat, als mensen niet graag over geestelijke zaken praten, het tonen van christelijke naastenliefde de beste manier is om ze te ontdooien.
25. Een motto dat bij mij past, is: ‘Niet geschoten is altijd mis’.
26. Het hindert me als mensen ondeugdelijke argumenten gebruiken of onlogisch redeneren.
27. Mensen blijken het leuk te vinden verhalen te horen over dingen die in mijn leven zijn gebeurd.
28. Ik voer graag lange gesprekken met mijn vrienden.
29. Ik vraag me voortdurend af welke evangelisatie-activiteiten, boeken, enz. mijn vrienden zouden aanspreken en hoe ik ze daar het best mee naar toe kan nemen.
30. Ik help liever iemand praktisch in Christus’ naam dan betrokken te raken in godsdienstige gesprekken.
31. Soms raak ik in problemen, omdat ik de nodige vriendelijkheid en gevoeligheid mis, als ik met anderen praat.
32. Ik wil graag de onderliggende redenen weten van de opvattingen die mensen erop na houden.
33. Ik verbaas me er nog steeds over hoe God mij tot geloof in Hem gebracht heeft en ik wil daar graag over vertellen.
34. Over het algemeen vinden mensen mij een onderhoudend, gevoelig en zorgzaam iemand.
35. Het hoogtepunt van mijn week zou zijn, als ik iemand mee kon nemen naar een evangelisatie-activiteit van de gemeente.
36. Ik houd me liever met de praktijk bezig dan met filosofieën en ideeën.