Evangelisatie
 
IFES
Beschrijving: IFES-Nederland is een samenwerkingsverband van allerlei plaatselijke christelijke studentenverenigingen met daarbij een kleine landelijke organisatie die die verenigingen ondersteuning biedt. IFES-Nederland is weer aangesloten bij IFES wereldwijd. Samen met het ICS (Christelijk Studiecentrum) is IFES lid van het CAN (Christelijk Academisch Netwerk), een vereniging die tot doel heeft het bevorderen van de christelijke wetenschap.

Doelstellingen: Bevordering van de christelijke wetenschap.
I: http://www.ifes.nl
C: info@ifes.nl


 
OMF
Beschrijving: OMF is de internationale naam van OZG (de Overzeese Zendings Gemeenschap), v/h de China Inland Mission, opgericht door James Hudson Taylor in 1865.

Doelstellingen:
 • Wij zijn een internationale, interkerkelijke, crossculturele, bijbelgetrouw, geloofszending.
 • Onze 1300 leden vanuit 30 landen zijn toegewijd aan het delen van het evangelie, het onderwijzen van de bijbel, het helpen van mensen in nood, en werken samen met de kerk in Oost Azië
 • We helpen bij het plaatsen van beroepskrachten over heel Oost Azië en delen Gods liefde met Aziaten over de hele wereld
 • We gaan uit gehoorzaamheid aan Gods woord, liefde voor de mensen, en een verlangen om God verheerlijkt te zien worden.
 • We geloven in de kracht van het gebed, we leven uit geloof, en we bestaan om God te verheerlijken door de miljoenen van Oost-Azië zo spoedig mogelijk met het Evangelie te bereiken

 • I: http://www.omf.com
  C: info@omf.com


   
  ICF
  Beschrijving: Multiculturele kerk in Rotterdam.

  Doelstellingen: We want to build a community of compassion with people from all over the world, to send them out as committed followers of Jesus Christ
  I: http://www.icfnl.com/
  C: icf@hetnet.nl


   
  Christelijk gereformeerde kerk Groningen
  Beschrijving: Christelijk gereformeerde kerk Groningen

  Doelstellingen: Gelovigen komen bij elkaar in de kerk om de Here te loven, te danken, te bidden en schuld te belijden door gebed en gezang. Verder geven we gaven, we horen het evangelie van genade en verlossing door Christus en we zien dit in de bediening van de Sacramenten.
  I: http://www.cgk-gn.nl/
  C: cgk1@cgk-gn.nl


   
  evangelie en moslims
  Beschrijving: De stichting Evangelie & Moslims (E&M) is een interkerkelijke stichting en is sinds 1978 werkzaam. Deze website biedt gemeenteleden informatie over de visie en het werk van Evangelie & Moslims. Tot moslims richten we ons bij info voor moslims

  Doelstellingen: We willen de christelijke gemeenten en gemeenteleden toe rusten tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland.
  I: http://www.evangelie-moslims.nl
  C: buro@evangelie-moslims.nl


   
  www.Jeugdkerken.nl
  Beschrijving: Denk je erover een jeugdkerk te beginnen? We hebben een startpakket beschikbaar om je op weg te helpen! Wil je meer weten...

  Doelstellingen: Jongeren die geloven kunnen zich binnen de jeugdkerk ontwikkelen en worden enthousiast. Zij nemen hun (ongelovige) vrienden mee naar de bijeenkomsten. De jeugd is niet het probleem, maar juist de oplossing!
  I: www.jeugdkerken.nl
  C: www.jeugdkerken.nl


   
  Jezus fanclub
  Beschrijving: Dit is de enige echte fanclub voor Jezus.

  Doelstellingen: Evangelie verkondigen
  I: http://www.jezusfanclub.nl/
  C:


   
  Evangelisatie Explosie
  Beschrijving: Evangelisatie Explosie is een training voor christenen gebaseerd op het Bijbelse discipelschapsmodel. Gedurende een periode van 13 weken

  Doelstellingen: De leerlingen worden getraind om helder het hele evangelie te presenteren in slechts 10 min of in 60 min voor zowel mensen thuis als op straat.
  I: http://www.eebenelux.org/
  C: Alex van Nes